Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

plutonegzekucyjny
17:01
7144 c635
Moonrise Kingdom
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
plutonegzekucyjny
17:00
7961 60f6
Reposted fromjottos jottos
plutonegzekucyjny
06:56
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

May 24 2017

plutonegzekucyjny
16:35
Instynkt. Wiesz komu ufać.
Ludzie to wiedzą, jak zwierzęta. Nie słuchamy go tak dobrze jak one, nie za każdym razem, ale zawsze jest tam gdzieś ukryty. 
To mrowienie kiedy coś jest nie tak i spokój kiedy wszystko jest dobrze.
— Huntley Fitzpatrick – Moje życie obok
Reposted fromlovvie lovvie

May 22 2017

plutonegzekucyjny
19:03
Reposted fromFlau Flau

April 05 2017

plutonegzekucyjny
14:05
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

March 30 2017

plutonegzekucyjny
10:39
0334 8fed
Reposted fromlaters laters

March 28 2017

plutonegzekucyjny
16:31
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku. Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta na prawdę się nie liczy.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
plutonegzekucyjny
16:28
7542 a97b 500
Reposted fromzrazik zrazik

February 21 2017

plutonegzekucyjny
16:55
inspiring atmosphere
Reposted fromfuenfsterne fuenfsterne viaarasoi404 arasoi404
plutonegzekucyjny
15:52
3483 a6d2
Reposted fromlady-blues lady-blues viaarasoi404 arasoi404

July 08 2015

plutonegzekucyjny
18:08

June 30 2015

plutonegzekucyjny
20:54
(..) w życiu o to chodzi, żeby mieć przy sobie takiego kogoś, przy kim będziemy mogli być sobą, przy którym będziemy czuli się wyjątkowo. Tak dobrego dla nas, że da nam wolność, takiego kogoś, przy kim szare dni wcale nie są szare, takiego kogoś kto wyrzeknie się trochę siebie dla nas, takiego kogoś, kto sprawi nam radość swoim uśmiechem, głosem, zapachem, sposobem poruszania się, taki ktoś, kto zmieni zwyczajne w niezwyczajne i zaakceptuje nas ze wszystkimi wadami, po prostu takimi jakimi jesteśmy
Reposted frommosiek mosiek
plutonegzekucyjny
20:53
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— Beata Pawlikowska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
plutonegzekucyjny
20:52
Dbajcie o swoje kobiety. Nigdy nie myślcie, że zdobyliście je w całości i na zawsze. Nie ma na zawsze. Każdego dnia jest na dziś.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
plutonegzekucyjny
20:52
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto
plutonegzekucyjny
11:48
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaepoque epoque
plutonegzekucyjny
11:48
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
plutonegzekucyjny
11:46
#505
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaepoque epoque
plutonegzekucyjny
11:45
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaepoque epoque
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl