Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

plutonegzekucyjny
16:55
inspiring atmosphere
Reposted fromfuenfsterne fuenfsterne viaarasoi404 arasoi404
plutonegzekucyjny
15:52
3483 a6d2
Reposted fromlady-blues lady-blues viaarasoi404 arasoi404

July 08 2015

plutonegzekucyjny
18:08

June 30 2015

plutonegzekucyjny
20:54
(..) w życiu o to chodzi, żeby mieć przy sobie takiego kogoś, przy kim będziemy mogli być sobą, przy którym będziemy czuli się wyjątkowo. Tak dobrego dla nas, że da nam wolność, takiego kogoś, przy kim szare dni wcale nie są szare, takiego kogoś kto wyrzeknie się trochę siebie dla nas, takiego kogoś, kto sprawi nam radość swoim uśmiechem, głosem, zapachem, sposobem poruszania się, taki ktoś, kto zmieni zwyczajne w niezwyczajne i zaakceptuje nas ze wszystkimi wadami, po prostu takimi jakimi jesteśmy
Reposted frommosiek mosiek
plutonegzekucyjny
20:53
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— Beata Pawlikowska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
plutonegzekucyjny
20:52
Dbajcie o swoje kobiety. Nigdy nie myślcie, że zdobyliście je w całości i na zawsze. Nie ma na zawsze. Każdego dnia jest na dziś.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
plutonegzekucyjny
20:52
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto
plutonegzekucyjny
11:48
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaepoque epoque
plutonegzekucyjny
11:48
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
plutonegzekucyjny
11:46
#505
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaepoque epoque
plutonegzekucyjny
11:45
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaepoque epoque
plutonegzekucyjny
11:42
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viaepoque epoque

June 18 2015

plutonegzekucyjny
17:45
2195 08b5
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz

May 27 2015

plutonegzekucyjny
14:45
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
plutonegzekucyjny
14:44
Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
14:44

May 26 2015

plutonegzekucyjny
15:25
2003 4762
Reposted fromprzemeksic przemeksic viablack-angel black-angel
plutonegzekucyjny
15:25
5410 40dd 500

May 21 2015

plutonegzekucyjny
14:59
Reposted fromibalpangi ibalpangi
plutonegzekucyjny
14:58
2290 5674 500
Reposted fromsbas sbas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl