Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

plutonegzekucyjny
14:44
Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
14:44

May 26 2015

plutonegzekucyjny
15:25
2003 4762
Reposted fromeazyi eazyi viablack-angel black-angel
plutonegzekucyjny
15:25
5410 40dd 500

May 21 2015

plutonegzekucyjny
14:59
Reposted fromibalpangi ibalpangi
plutonegzekucyjny
14:58
2290 5674 500
Reposted fromsbas sbas
plutonegzekucyjny
14:57
Chcę mieć z tobą romans. Pod jednym warunkiem: na całe życie.
— Jerzy Alski "Za dużo miłości"
Reposted fromdejno dejno

May 20 2015

plutonegzekucyjny
16:35
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa viaepoque epoque
plutonegzekucyjny
16:34
"Można powiedzieć wszechświatowi: To nieuczciwe. A wszechświat odpowie zapewne: Nie? A to przepraszam."
— Pratchett
Reposted fromteaholic teaholic viaepoque epoque
16:14
3791 09e0 500

lilikoiiii:

High seas or low seas.

Reposted fromdeanfell deanfell
16:10
4481 94b8 500

runguavarun:

Lunch today. Lotsa veggie lotsa fruit.

Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy

May 11 2015

19:12
2969 26e1 500

pixalry:

The Witcher 3: Wild Hunt Steelbook Artwork - Created by Krzysztof Domaradzki

Series created for limited edition steelbook covers for the upcoming game from CD Projekt Red.

Reposted fromjadestone jadestone
plutonegzekucyjny
19:00
4064 6834 500
Reposted fromAgnik Agnik
plutonegzekucyjny
18:56
„Każdy zakochany człowiek poszukuje straconej części własnego siebie. Więc kiedy myśli o tej drugiej osobie, wpada w mniej lub bardziej smutny nastrój. Jakby wszedł do pokoju, który bardzo dawno utracił i za którym się stęsknił. To naturalne.”
— H.Murakami
Reposted bymartullatrumienka
plutonegzekucyjny
18:55

Jeśli zabijesz człowieka niechcący, będzie tak samo martwy jak wtedy, gdy zrobisz to celowo. Jeśli skrzywdzisz człowieka przez przypadek lub uważasz, że wcale nie chciałeś go skrzywdzić, a on jednak cierpi, będzie mu równie źle jak wtedy, gdy zadasz mu cios świadomie i z premedytacją.

A zemsta to tylko zapłata za cierpienie, jakie trzeba było znieść? Raczej nie ma w niej nic złego. Trzeba się zastanowić kilka razy, zanim uczni się coś, co później wymaga wybaczenia!

                                                                     - staszimi

May 04 2015

plutonegzekucyjny
13:15
5307 3783
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacontrolled controlled
plutonegzekucyjny
13:13
Nie można jedną nogą iść do przodu, a drugą się cofać!
— wykłady
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
plutonegzekucyjny
12:23
Konkretem jest wielogodzinne leżenie na łóżku, bez zmęczenia i bez ruchu, w otępiającej bliskości samego siebie, bez żadnej nadrzędnej konieczności, aby było inaczej. Jak pusto, jak pusto, mimo pozorów, że coś się kręci i święci.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
plutonegzekucyjny
12:22
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
12:21
6710 7e7f 500
Reposted fromseafoamkisses seafoamkisses viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl