Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

plutonegzekucyjny
12:50
6229 e339 500
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viaXavax Xavax

January 09 2018

plutonegzekucyjny
12:46
7750 2b75
Reposted fromsavatage savatage
plutonegzekucyjny
12:08
Reposted fromFlau Flau
plutonegzekucyjny
10:23
1506 2195 500
Reposted fromFlau Flau

December 18 2017

plutonegzekucyjny
20:16
2455 091b 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
plutonegzekucyjny
20:15
2465 2288 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
plutonegzekucyjny
18:33
Każda strata jest inna. Nigdy się nie wie, co czuje druga osoba, tak jak dotykanie cudzego ciała nie jest tym samym co jego posiadanie.
— John Green
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
plutonegzekucyjny
18:33
Najlepsze rozmowy to te, których treści nie pamiętasz, ale pamiętasz jak się czułeś.
— John Green
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
plutonegzekucyjny
18:31
3784 fdd2 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
plutonegzekucyjny
18:30
3788 e39b 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
plutonegzekucyjny
18:29
3791 5797
Reposted fromdead-zireael dead-zireael

December 16 2017

plutonegzekucyjny
18:36

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski
Reposted fromctrl-c ctrl-c
plutonegzekucyjny
18:25
9179 50f8 500
Reposted frompulperybka pulperybka

October 09 2017

plutonegzekucyjny
09:22
2792 dacf 500
Reposted frombeauts beauts

September 06 2017

19:19
2158 d9fe 500
Reposted frommahoumi mahoumi
plutonegzekucyjny
19:18
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
18:49
2909 21bf 500
Reposted fromSkydelan Skydelan

August 10 2017

plutonegzekucyjny
17:01
7144 c635
Moonrise Kingdom
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
plutonegzekucyjny
17:00
7961 60f6
Reposted fromjottos jottos
plutonegzekucyjny
06:56
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl