Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

plutonegzekucyjny
09:22
2792 dacf 500
Reposted frombeauts beauts

September 06 2017

19:19
2158 d9fe 500
Reposted frommahoumi mahoumi
plutonegzekucyjny
19:18
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
18:49
2909 21bf 500
Reposted fromSkydelan Skydelan

August 10 2017

plutonegzekucyjny
17:01
7144 c635
Moonrise Kingdom
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
plutonegzekucyjny
17:00
7961 60f6
Reposted fromjottos jottos
plutonegzekucyjny
06:56
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

October 09 2017

plutonegzekucyjny
09:22
2792 dacf 500
Reposted frombeauts beauts

September 06 2017

19:19
2158 d9fe 500
Reposted frommahoumi mahoumi
plutonegzekucyjny
19:18
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
18:49
2909 21bf 500
Reposted fromSkydelan Skydelan

August 10 2017

plutonegzekucyjny
17:01
7144 c635
Moonrise Kingdom
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
plutonegzekucyjny
17:00
7961 60f6
Reposted fromjottos jottos

October 09 2017

plutonegzekucyjny
09:22
2792 dacf 500
Reposted frombeauts beauts

September 06 2017

19:19
2158 d9fe 500
Reposted frommahoumi mahoumi
plutonegzekucyjny
19:18
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
18:49
2909 21bf 500
Reposted fromSkydelan Skydelan

August 10 2017

plutonegzekucyjny
17:01
7144 c635
Moonrise Kingdom
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

September 06 2017

plutonegzekucyjny
19:18
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
18:49
2909 21bf 500
Reposted fromSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl